لگوی بازرگانی هامین

مودم فیبر نوری مدل HS8620A

مودم فیبر نوری مدل HS8620A

برسی اجمالی مودم فیبر نوری مدل HS8620A Product Name:XPON(GPON/EPON)Model Number:GP8820AUser Ports:1GPON/EPON+4GE+2POTS+1USB+1CATV+ 2.4WiFi+5.8WiFiChip:HISILICON 5662YDimensions(HxLxW):220 mm x 165 mm x 34 mmWeight(g):about 430gSystem power supply:11–14 V DC 1.5 APower adapter input:100–240 V AC 50/60 Hz پارامترهای دستگاه HS8628A پارامترهای رابط HS8628A عملکرد محصول HS8628A

مودم فیبر نوری مدل HS8628A

مودم فیبر نوری مدل HS8628A

برسی اجمالی مودم فیبر نوری مدل HS8628A Product Nam:XPON(GPON/EPON)Product Model:HS8616AUser Ports:1GPON/EPON+1GE+3FE+1USB+1POTS+2.4G WiFiChip:HISILICON 5663HDimensions(HxLxW):33mm ×157mm ×126mmWeight(g):about 220gSystem power supply:12V DC1.0 APower adapter input:100–240 V AC 50/60 Hz پارامترهای دستگاه پارامترهای رابط عملکرد محصول

مودم فیبر نوری مدل HS8616A

HS8616A Datasheet

برسی اجمالی مودم فیبر نوری مدل HS8616A Product Nam:XPON(GPON/EPON)Product Model:HS8616AUser Ports:1GPON/EPON+1GE+3FE+1USB+1POTS+2.4G WiFiChip:HISILICON 5663HDimensions(HxLxW):33mm ×157mm ×126mmWeight(g):about 220gSystem power supply:12V DC1.0 APower adapter input:100–240 V AC 50/60 Hz پارامترهای دستگاه پارامترهای رابط عملکرد محصول