لگوی بازرگانی هامین

مطالب جدید

جایگاه اقتصادی از منظر صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول

جایگاه اقتصادی از منظر صندوق بین المللی پول

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال 2022 ،1596 میلیارد دلار توسط صندوق بین المللی برآوردشده است.

ایران به عنوان بیست و دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان در این سال در مقایسه با 193 کشور شناخته شده است.

اقتصاد ایران از اقتصادهای 171 کشور دیگر نیا بزرگ تر است و تنها 21کشور تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران در این سال داشته اند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x